Okręgowa Izba Pielęgniarek w Warszawie

Jej Perfekcyjność prywatnie

Temat: Migracja: zagrożenie czy mit?
" />Nie ma dokładnych danych na temat liczby migrujących pielęgniarek. Ministerstwo Zdrowia oraz Samorząd Zawodowy próbują zbadać skalę zjawiska, ale efekty są nie zadowalające. Zestawienia są tworzone na podstawie liczby wydawanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych. Odebranie jednak takiego zaświadczenia nie jest równoznaczne z wyjazdem zagranicznym. Z drugiej zaś strony nie wszystkie wyjeżdżające pielęgniarki odbierają takie zaświadczenia, ponieważ często są zatrudniane jako pomoce pielęgniarskie czy opiekunki osób starszych. Najwięcej zaświadczeń wydano w pierwszym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych podaje, że w okresie od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2007 roku wydano 8 565 zaświadczeń dla pielęgniarek dla celów uznawania kwalifikacji (dane z 44 okręgowych izb pielęgniarskich bez danych z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie).
Warto zaznaczyć również, że każda pielęgniarka mająca kwalifikacje zawodowe (niezależnie od ukończonej szkoły) i posiadająca prawo wykonywania zawodu ma możliwość zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=26Temat: Gdzie studiować?
" />Aby pewne sprawy zrozumieć wystarczy trochę samodzielności w docieraniu do prawdy!
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu przystąpił do projektu w roku akademickim 2008/2009 i ten nabór do końca jego trwania jest dotowany, natomiast w roku 2009 nie złożył oferty na kolejny nabór jak poinformowała Dorota Zinkowska radca Ministra Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia na spotkaniu z przedstawicielami Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 3 czerwca 2009r.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=242


Temat: Czy potrzeba nam tyle OIPiP?
" />Powstał projekt nowej ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych. Zakłada likwidację "małych" izb pielęgniarskich. Ma pozostać ich 16.

"3. Obszar działania poszczególnych okręgowych izb pokrywa się z podziałem administracyjnym
kraju na województwa. Siedzibami organów okręgowych izb są:
1) Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Wrocław;
2) Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Bydgoszcz;
3) Lubelskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Lublin;
4) Lubuskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Zielona Góra;
5) Łódzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Łódź;
6) Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Kraków;
7) Mazowieckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Warszawa;
8) Opolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Opole;
9) Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Rzeszów;
10) Podlaskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Białystok;
11) Pomorskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Gdańsk;
12) Śląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Katowice;
13) Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Kielce;
14) Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Olsztyn;
15) Wielkopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Poznań;
16) Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - Szczecin."

Co o tym myślicie, czy należy zlikwidować tyle izb?
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=15


Temat: Pomoc dla pielęgniarek z obszarów niedawnej powodzi
" />Ciekawa jestem czy pielęgniarki, położne poszkodowane w niedawnej powodzi dostały pomoc z Izb Pielęgniarek i Położnych


Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie pomocy finansowej dla pielęgniarek i położnych dotkniętych skutkami powodzi

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych solidaryzując się z pielęgniarkami i położnymi, które zostały poszkodowane wskutek katastrofalnej powodzi obejmującej 14 województw w Polsce, zwraca się z gorącym apelem do okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz członków i sympatyków samorządu pielęgniarek i połoÄąśnych o udzielenie pomocy finansowej poszkodowanym pielęgniarkom i położnym.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wobec rozmiaru tragedii podjęła uchwałę w sprawie przekazania 200 tysięcy złotych w celu udzielenia pomocy członkom samorządu poszkodowanym w wyniku powodzi, którzy utracili co najmniej znaczną część swojego majątku.

Samorząd pielęgniarek i położnych, będąc korporacją zawodową, która sprawuje nie tylko nadzór i pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu, ale także ma możliwość organizowania i prowadzenia instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek, położnych oraz ich rodzin, w celu zwiększenia pomocy finansowej członkom samorządu utworzył wyodrębnione konto, na które będzie można dokonywać wpłat.
Zebrane pieniądze zostaną przekazane okręgowym radom pielęgniarek i położnych, działającym na terenach dotkniętych powodzią, które dokonają podziału środków finansowych zgodnie z potrzebami.
Wpłaty będą mogły być dokonywane przez poszczególne okręgowe izby pielęgniarek i położnych, członków samorządu – pielęgniarki i położne oraz jego sympatyków – osoby fizyczne i prawne.
Wpłat należy dokonywać na konto Naczelnej Izby Pielęgniarek i PołoÄąśnych Al. Ujazdowskie 22, 00-478 Warszawa.
Numer konta bankowego: Deutsche Bank PBC S.A. 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002
z dopiskiem – ‟Powódź - pomoc pielęgniarkom”.
Naczelna Rada Pielęgniarek i PołoÄąśnych kieruje szczególne wyrazy współczucia do pielęgniarek i położnych oraz ich rodzin, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi.
Żywimy nadzieję, że wspólny wysiłek nas wszystkich złagodzi choćby w minimalnym stopniu konsekwencje okrutnego Äąśżywiołu, który dotknął pielęgniarki i połoÄąśne w znacznej części Polski.

Podpisali: Sekretarz i Prezes NRPiP

źódło: http://www.izbapiel.org.pl/upload/apel.pdf
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1550


Temat: Ogólnozawodowy blok! jesteń 2009 !!!!! zapraszam!
" />I ja się z tobą zgadzam .Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
Okręgowe Izby Pielęgniarek i Polożnych
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=866


Temat: Konsultanci krajowi styczeń 2009
" />MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

KONSULTANCI KRAJOWI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

STYCZEŃ 2009

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA:
dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec
SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie
tel. 0-32/ 393-42-99 fax. 0-32/ 393-41-41
e-mail: szpital@urazowka.piekary.pl

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI:
dr hab. Danuta Dyk
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
AM im. Karola Marcinkowskiego
ul. Smoluchowskiego 11 60-179 Poznań
tel.061/ 655 92 39
e-mail: szpital@urazowka.piekary.pl

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO:
mgr Leokadia Jędrzejewska
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Powstańców Śląskich 50 53-333 Wrocław
tel. 071/ 373 20 56
e-mail: l.jedrzejewska@wp.pl

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO
dr n. med. Anna Koper
Centrum Onkologii-Szpital im. Prof. F. Łukaszczyka
ul. dr I. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz
tel. 052/ 374 32 04
e-mail: kopera@co.bydgoszcz.pl

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO:
mgr Ewa Obrzut
SZPZLO Warszawa-Wola
ul. Ciołka 11 01-445 Warszawa
tel. 022/ 836 89 70 fax. 022/ 837 81 27
e-mail: ewaobrzut@o2.pl

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
mgr Elżbieta Szwałkiewicz
Centrum Pielęgnacyjne ‟Niebieski Parasol”
ul. Boenigka 9 10-686 Olsztyn
tel. 089/ 543 14 33 fax.089/ 541 35 70
e-mail: niebieskiparasol@niebieskiparasol.org.pl

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO:
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
ul. Żołnierska 18 A 10-561 Olsztyn
tel. 089/ 539 34 55 fax. 089/ 533 77 01
e-mail: piskorz@wssd.olsztyn.pl

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO:
mgr Beata Ochocka
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24 40-027 Katowice
tel. 0-32/ 25-91-586 fax. 0-32/ 255-40-52
e-mail: beata.ochocka@spskm.katowice.pl
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=130


Temat: Jakość leczenia w Świonach - pytanie?
" />Jeżeli Ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę.

Każda jednostka służby zdrowia, funkcjonująca w ramach ubezpieczenia zdrowotnego powinna umieścić w widocznym miejscu informację o dniach i godzinach, w których pacjent może zgłosić się w sprawach skarg i wniosków. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Skarżący ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.

W zależności od tego, kogo skarga dotyczy (personelu medycznego, zakładu opieki zdrowotnej, NFZ), wskazana jest następująca kolejność postępowania:

* W przypadku gdy skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, rejestratorki, itd.), pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest interwencja u bezpośredniego przełożonego tego pracownika: w szpitalu jest nim ordynator, a w przychodni kierownik. Są to działania najprostsze, a zarazem najszybsze i często przynoszące zamierzony skutek.
* Ubezpieczony może również zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce działania oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia . Pomoc można osiągnąć najszybciej, zgłaszając się ze skargą do Rzecznika Praw Pacjenta. Do jego najważniejszych obowiązków i zadań należy: czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w placówkach służby zdrowia, wskazanie trybu postępowania w przypadku naruszenia uprawnień ubezpieczonego, udzielanie odpowiedzi na skargi i pytania pacjentów oraz interwencje w przychodniach i szpitalach.
* Następną instancją jest centrala NFZ, której zadaniem jest ochrona interesów osób ubezpieczonych (adres do korespondencji - Centrala NFZ, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa). Od 1 stycznia 2002 r. na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęło działalność Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - (Biuro Praw Pacjenta ul. Długa 38/40 00-238 Warszawa, bezpłatna infolinia 0-800-190-590)
* W przypadku braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów w leczeniu oraz stwierdzenia, że personel medyczny (lekarz, pielęgniarka) postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza lub pielęgniarki i położnej, ubezpieczony może zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który funkcjonuje zarówno przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, oraz przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych - (np. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie ul. Reformacka 10, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie ul. Poniatowskiego 6).
* Jeżeli natomiast zamiarem ubezpieczonego jest uzyskanie odszkodowania, to należy zwrócić się do dyrektora placówki służby zdrowia, którą pacjent uznaje za winną wyrządzonej szkodzie oraz do firmy ubezpieczającej tę placówkę z prośbą o uzyskanie finansowego zadośćuczynienia.

Na każdą jednostkę służby zdrowia udzielającą świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nałożono obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Jest to jedno z podstawowych wymagań NFZ wobec świadczeniodawców i przy podpisywaniu umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych wymagane jest przedstawienie przez ten podmiot dowodu ubezpieczenia OC w tym zakresie. Każdy świadczeniodawca powinien udzielić, na żądanie ubezpieczonego, informacji odnośnie nazwy i adresu ubezpieczającej go firmy.Taką informację ubezpieczony otrzyma również, zgłaszając się ( telefonicznie, pisemnie lub osobiście) do NFZ, oddział w Rzeszowie. Jeżeli dana placówka służby zdrowia znajduje się poza terenem województwa podkarpackiego można również zwrócić się do właściwego oddziału NFZ.

Jeżeli działania w zakładzie opieki zdrowotnej okażą się nieskuteczne to należy wystąpić na drogę sądową z powództwem cywilnym, domagając się stosownego odszkodowania. Pozew należy skierować przeciwko zakładowi opieki zdrowotnej, który ponosi odpowiedzialność za zdarzenie.

W pozwie pacjent musi wykazać, że dana placówka medyczna ponosi winę za doznany rozstrój zdrowia. Ubezpieczony może zażądać miedzy innymi zwrotu wszystkich wydatków pozostających w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia czyli np. kosztów lekarstw,. odszkodowania za doznaną krzywdę lub renty, jeżeli utraciło się zdolność do pracy zawodowej.

Informuję również, że Kodeks cywilny zakreślił terminy przedawnienia w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych i po upływie terminu nie można starać się o odszkodowanie. Natomiast gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzenie ma związek z czynem karalnym ma prawo złożyć skargę do prokuratury.

* Jeśli ubezpieczony jest niezadowolony ze sposobu pracy oddziału NFZ , może złożyć skargę do dyrektora oddziału , a jeżeli w dalszym ciągu nie jest usatysfakcjonowany - może zwrócić się do Centrali NFZ w Warszawie.
* Od decyzji Prezesa Funduszu w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

ze strony NFZ
Źródło: swiony.info/f/viewtopic.php?t=5053


Temat: Chora służba zdrowia...
" />PO prostu skandal...!
Należy wywalić na zbity p... wszystkich lekarzy, którzy tak "pracują" i tak POdchodzą do pacjentów...!
A takich prokuratorów natychmiast do dymisji...!


">Nie ma winnych śmierci chorego, który wił się z bólu

Prokuratura w Zawierciu umorzyła śledztwo w sprawie śmierci pacjenta, który leżąc na jednym z oddziałów Szpitala Powiatowego, przez kilka godzin czekał na pomoc lekarza.

Sprawę śmierci Zbigniewa B. nagłośniła przed rokiem "Gazeta" za sprawą państwa Barbary i Piotra Łuczyków. Zmarły nie był ich krewnym ani znajomym, nie mogli się jednak pogodzić z tym, jak został potraktowany przez personel oddziału I wewnętrznego, na którym leżał.

Bolesław Łuczyk, ojciec Piotra, leżał na tej sali. Byli u niego z odwiedzinami 22 września, kiedy Zbigniew B. zaczął wzywać pomocy. Tak bardzo wił się z bólu, że omal nie spadł z łóżka. Lekarz przyszedł dopiero po godzinie od wezwania. Leki, które zlecił, nie pomogły. Wezwana do chorego pielęgniarka miała go jedynie ofuknąć: 'Co się pan tak wierci".

- Kolejne godziny wił się, kopał pościel, zrzucał ją i pytał, czy byłam już po lekarza. Powiedział też "Nie wie pani, jak ciężko jest umierać" - mówiła "Gazecie" Barbara Łuczyk. W końcu wezwała lekarkę z sąsiedniego oddziału, to ona wezwała dyżurnego lekarza z I wewnętrznego. Wkrótce jednak u Zbigniewa B. doszło do zatrzymania krążenia. Po nieudanej próbie reanimacji lekarze stwierdzili zgon. Jeszcze tego samego dnia wieczorem Łuczykowie złożyli doniesienie na policję.

Prokuratura wszczęło śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta. Zleciła najpierw sekcję zwłok, potem dodatkowe badania, a następnie poprosiła o opinię biegłych. Właśnie ona przesądziła o umorzeniu postępowania.

- W opinii biegłych postępowanie lekarzy z oddziału wewnętrznego należy uznać za prawidłowe. Pacjent zmarł na zawał serca. Według biegłych nie był on możliwy do zdiagnozowania w oparciu o badania, jakie przeprowadzono w szpitalu. Uznali działania lekarzy z Zawiercia za adekwatne do stanu chorego - mówi Adam Nowak, szef Prokuratury Rejonowej w Zawierciu.

Sprawa została zamknięta także w Izbach Lekarskiej i Pielęgniarskiej. W pierwszej wszczęto postępowanie z urzędu po doniesieniach prasowych. Ponieważ dr Andrzej Podolecki, ordynator oddziału, na którym leżał Zbigniew B., jest jednym z zastępców rzeczniczka odpowiedzialności zawodowej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, zgodnie z prawem sprawa była rozpatrywana w Warszawie. Rzecznik sprawę umorzył, ale jego przedstawiciele odmówili nam udzielenia jakichkolwiek informacji o powodach tej decyzji.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach historia była inna. Tu doniesienie złożyli sami Łuczykowie. Jarosław Panek, rzecznik odpowiedzialności zawodowej przy OIPiP, sprawę jednak zawiesił. Uznał, że państwo Łuczykowie, w tym pan Bolesław, to osoby, które zgłaszają wiele roszczeń do personelu szpitalnego. Ich zeznań nie potwierdziły pielęgniarki pracujące na oddziale ani jeden z pacjentów. Rzecznik ocenił je więc jako niewiarygodne i uznał, że w oddziale nie doszło do żadnego przewinienia zawodowego.

- Przesłuchiwano nas niedbale zarówno w jednej, jak w drugiej Izbie. Wielu rzeczy nie ujęto w protokołach. Można było się spodziewać takiego finału. Smutne jednak, że do niego doszło. Człowiek wił się z bólu, żaden lekarz czy pielęgniarka do niego nie podchodzili, on zmarł i wszystko jest OK!? Jeszcze raz spytam, jak to możliwe? - mówi Barbara Łuczyk.

http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,3501 ... _bolu.html
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=18434


Copyright (c) 2009 Jej Perfekcyjność prywatnie | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.